Ekologiškas važiavimas

Légende ci-dessous
Ekologiškas važiavimas

Stebėkite savo automobilio degalų sąnaudas

01_Maîtrisez-votre-conso-de-carburant

CITROËN analizuoja savo transporto priemonių poveikį aplinkai dar projektavimo etape. Degalų sąnaudų mažinimas yra neatsiejama šio požiūrio dalis. Automobilis, kurį įsigijote (arba planuojate įsigyti), atitinka naujausią pažangos lygį šioje srityje.
Norėdami sužinoti daugiau apie šį požiūrį, skaitykite toliau. Šiame skyriuje pateikiama patarimų ir gerosios patirties pavyzdžių, padėsiančių jums kontroliuoti automobilio degalų sąnaudas.

Šiomis paprastomis rekomendacijomis paaiškinama, kaip naudoti ir prižiūrėti automobilį. Pavyzdžiui, svarbus veiksnys yra jūsų vairavimo stilius, galintis padėti sumažinti degalų sąnaudas 15%.
Atidžiai perskaitykite šį skyrių ir pasirūpinkite, kad jūsų automobilio degalų siurblys veiktų tausiau. Patarimus pateikiame svarbos tvarka pagal tai, kiek galima vidutiniškai sutaupyti per ilgesnį automobilio eksploatavimo laikotarpį.

Pavaros

02_Soyez-toujours-sur-le-bon-rapport-de-vitesse

VISADA PASIRINKITE TINKAMĄ PAVARĄ Paprastas būdas optimizuoti degalų sąnaudas – tinkamos pavaros pasirinkimas.
Nors kartais dėl priežasčių, susijusių su eismo intensyvumu ir sauga, gali prireikti išlaikyti pastovų greitį, dažnai įmanoma pasirinkti mažesnį variklio sūkių dažnį.

Naudodamiesi mechanine pavarų dėže, pasirinkite didžiausią galimą pavarą. Jeigu jūsų automobilyje įrengtas pavarų perjungimo indikatorius, kai tik įmanoma, rinkitės rekomenduojamą pavarą. Varikliui veikiant mažesnėmis apsukomis, sunaudojama mažiau degalų, nors gali susidaryti įspūdis, jog jis sunkiau priverčia automobilį važiuoti.
Jeigu automobilyje yra elektroninė arba automatinė pavarų dėžė, automatinė funkcija pritaiko pavarų perjungimą prie vairuotojo vairavimo stiliaus. Kai tik galite, naudokitės šia funkcija ir važiuokite tolygiai. Nesmarkiai spauskite akceleratoriaus pedalą ir automatinė funkcija optimizuos degalų sąnaudas, parinkdama tinkamiausią pavarų perdavimo skaičių. Esant 50 kilometrų per valandą greičiui važiavimas ne 3, o 5 pavara sumažina degalų sąnaudas 20–25%.

Tai geras būdas taupyti degalus, o kartu pagerinti akustinį komfortą. Automobiliui sustojus, pvz., prieš kertant sankryžą, nepalikite pirmos pavaros. Pavarų perjungimo svirtį nustatykite į neutralią padėtį, kad nesidėvėtų sankaba.
Jeigu automobilyje įdiegta funkcija „Stop & Start“, variklis išsijungs automatiškai. Ši funkcija padeda sutaupyti nemažai degalų vairuojant mieste.

Greičio valdymas

03_Roulez-sans-agressivité...

VAŽIUOKITE TOLIGIAI IR VIDUTINIU GREIČIU

Dėl nervingo ar agresyvaus vairavimo nuolat greitėjant ir stabdant, bereikalingai išauga degalų sąnaudos.

Važiuojant pernelyg arti priešais esančio automobilio, apkraunamas ir automobilio variklis, ir stabdžiai, ypač mieste. O važiuojant dideliu greičiu kur kas padidėja degalų suvartojimas.
Kai tik įmanoma, važiuokite pastoviu greičiu ir pernelyg nepriartėkite prie priešais esančių automobilių. Jei jūsų automobilyje įrengtas greičio reguliatorius arba greičio ribotuvas, naudokite juos, kai galite, kad būtų palaikomas pastovus greitis. Prireikus sumažinti greitį, venkite stabdymo paskutinę akimirką.

Numatykite tai iš anksto ir, kai galite, naudokite variklinį stabdį, kad automobilio lėtėjimas vyktų natūraliai. Nuimkite koją nuo akceleratoriaus pedalo, kad nebūtų naudojami degalai. Stenkitės numatyti galimus eismo situacijos pasikeitimus. Pavyzdžiui, kai įmanoma, mažinkite automobilio greitį ir sulėtinkite anksčiau, kol neprivažiavote šviesoforo. Važinėkite vidutiniu greičiu, kad sunaudotumėte mažiau degalų. Trumpai tariant, važiuokite tolygiai ir sutaupysite pinigų.

Transporto priemonės apkrova

04_Roulez-sans-surcharger...NEPERKRAUKITE SAVO ATOMOBILIO Kuo labiau prikrautas jūsų automobilis, tuo sunkiau tenka dirbti varikliui, siekiant priversti automobilį važiuoti, ir tuo didesnės jūsų degalų sąnaudos. Jei įmanoma, venkite vežti nereikalingus daiktus, ypač sunkius.
Jei tik galite, vežkite daiktus automobilio viduje. Vežant krovinius ant automobilio kėbulo viršaus, pablogėja aerodinaminės savybės, taip pat padidėja degalų sąnaudos. Automobilio stogo bagažinę naudokite tik tada, jei neturite kito pasirinkimo. Kai ši bagažinė nebereikalinga, ją nuimkite.

Padangų slėgis

05_Vérifiez-régulièrement...

REGULIARIAI TIKRINKITE AUTOMOBILIO PADANGŲ SLĖGĮ Kai padangos nepakankamai pripūstos, pasipriešinimas riedėjimui yra didesnis nei įprastai. Varikliui tenka dirbti sunkiau ir dėl to padidėja degalų sąnaudos.
Nepakankamai pripūstos padangos gali perkaisti, gali pablogėti automobilio stabilumas kelyje, be to, jos gali greičiau dėvėtis, būti pažeistos ar sprogti. Daugelyje mūsų automobilių įdiegta padangų slėgio stebėjimo sistema yra naudinga pagalbinė priemonė, tačiau ji negali pakeisti reguliarių patikrų.

Temperatūros pokyčiai gali sukelti natūralius padangų slėgio svyravimus. Pavyzdžiui, slėgis krenta šaltu oru (baigiantis vasarai ir prasidedant žiemai). Taigi nepamirškite reguliariai tikrinti ir reguliuoti padangų slėgio, ypač kai staiga atšąla, taip pat tada, kai automobiliu vežami sunkūs kroviniai. Dėl savo saugos turite pasirūpinti, kad šaltų padangų slėgis atitiktų gamintojo rekomenduojamą slėgį.
Naudojant žiemines padangas gerokai padidėja pasipriešinimas riedėjimui sausa danga. Jos padeda užtikrinti saugą prastomis oro sąlygomis, bet turėtų būti išmontuojamos, kai vairavimo sąlygos leidžia tai daryti.

Kelionės planavimas

06_Bien-préparer-ses-déplacements

PLANUOKITE KELIONĘ Daugiau degalų sunaudojama spūstyse arba dažnai važinėjant trumpais atstumais. Esant intensyviam eismui vairuotojai linkę vairuoti chaotiškiau, nuolat stabdyti ir didinti greitį. Dėl to bereikalingai išauga degalų sąnaudos.
Planuokite ir derinkite savo keliones, kad jos būtų kiek galima ekonomiškesnės. Kai tik įmanoma, venkite piko valandų ir kamščių. Planuokite maršrutą taip, kad galėtumėte važiuoti tolygiai, vengdami pagreitėjimo ir stabdymo, trumpesniu atstumu.

Jei įstrigtumėte kamštyje, išjunkite variklį. Be to, trumpam sustojus nusipirkti duonos, laikraščio ir pan., variklio išjungimas turėtų tapti refleksu. Taip bus taupomi degalai ir sumažės išmetamųjų dujų tarša.

Variklio įšildymas

07_Roulez-pour-chauffer-votre...PAVAŽIUOKITE, KAD ĮŠILTŲ VARIKLIS Kuo šaltesnis automobilis, tuo daugiau energijos reikės, kad jis važiuotų. Važinėjant trumpais atstumais žiemą automobilio degalų sąnaudos gali padidėti net 50 %. Paleidę variklį venkite jo veikimo tuščiąja eiga. Kai tik galite, pradėkite važiuoti vidutiniu greičiu. Automobilis greičiau įšils važiuojant. Šiuolaikiniai automobiliai suprojektuoti taip, kad galima pradėti važiuoti nespaudžiant akceleratoriaus pedalo, nes tokiu atveju tik naudojami degalai, kurių visai nereikia varikliui paleisti.

Uždaryti langai

08_Roulez-les-vitres-closes...VAŽIUOKITE UŽDARĘ LANGUS Važiuojant didesniu nei 50 kilometrų per valandą greičiu su atviru langu ar stoglangiu, gerokai padidėja aerodinaminis pasipriešinimas.
Tai taikytina ir automobiliams su atidengiamuoju viršumi. Važiuodami dideliu greičiu uždarykite langus, kad būtų taupomi degalai. Salonui atvėsinti naudokite automobilyje įdiegtą sistemą. Oro kondicionavimas ypač efektyvus, kai transporto priemonė juda dideliu greičiu.

Elektros energijos naudojimo valdymas

09_Gérez-les-consommateur-de-...

VALDYKITE SISTEMAS, KURIOSE NAUDOJAMA ENERGIJA Visoms jūsų automobilio elektros sistemoms energiją tiekia variklis. Todėl kuo daugiau sunaudojama elektros energijos, tuo daugiau sunaudojama degalų. Apskritai vadovaukitės protingu požiūriu: nepalikite be reikalo veikti elektros sistemų.
Išjunkite, pvz., tokias funkcijas kaip sėdynių šildymas, galinio lango rasos šalinimas ar salono vėdinimas arba įjunkite jas mažiausiu režimu, koks galimas atsižvelgiant į jūsų poreikius. Oro kondicionieriuje naudojama variklio tiekiama energija.

Kai temperatūra aukšta, norint palaikyti žemą temperatūrą salone degalų sąnaudos gali padidėti net 25%. Oro kondicionieriumi naudokitės protingai. Jeigu automobilyje įrengta automatinė sistema, reikia pasirinkti ne per žemą arba ne daugiau kaip 4 ar 5 laipsniais žemesnę už lauko temperatūrą. Turite ne tik taupyti degalus, bet ir stengtis išvengti šilumos smūgių įsėsdami į automobilį arba iš jo išlipdami. Jeigu automobilis ilgą laiką stovėjo saulės atokaitoje, važiuokite mažesniu greičiu, su išjungta oro kondicionavimo sistema ir atidarę visus langus, kad išeitų karštas oras.
Vėliau, uždarius langus, pastovi temperatūra salone gali būti palaikoma oro kondicionieriumi. Kad automobilis pernelyg neįkaistų, stenkitės statyti jį šešėlyje, o jei ilgam laikui paliekate saulėje, nuleiskite ant langų, jei įmanoma, ekranus ar užuolaidėles. Jei jūsų automobilyje yra užuolaidėlės, nuleiskite jas, ypač jeigu automobilis turi stoglangį.

Techninė priežiūra

10_Entretenez-régulièrement-votre-véhiculePASIRŪPINKITE, KAD BŪTŲ REGULIARIAI ATLIEKAMA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA Jei transporto priemonės posistemės (variklis, pavarų dėžė, oro kondicionierius, padangos ir t. t.) bus prižiūrimos netinkamai, automobilis veiks ne taip efektyviai ir sunaudos daugiau degalų. Kad automobilis veiktų kuo efektyviau, turite pasirūpinti, kad profesionalus mechanikas reguliariai atliktų jo techninę priežiūrą. Įsitikinkite, kad visos dalys ir reikmenys (alyva, oro filtras, padangos ir t. t.) yra patvirtinti, rekomenduojami ir išbandyti CITROËN. Kiekvienas jūsų automobilyje naudojamas komponentas atitinka išsamias specifikacijas. Pvz., variklio alyva ne tik tepa, bet ir pagerina variklio veikimo efektyvumą; tai pasakytina apie daugumą jūsų automobilyje naudojamų dalių. Jeigu nepasirūpinama tinkama oro kondicionavimo sistemos priežiūra, sunaudojama gerokai daugiau degalų. Taigi turėtumėte būti suinteresuoti užtikrinti gerą automobilio priežiūrą, nes tada jis sunaudos mažiau degalų, bus patikimesnis, o prireikus galėsite jį parduoti už didesnę kainą.

Įvažiavimas

11_Bien-roder-pour-bien-roulerĮVAŽIUOKITE AUTOMOBILĮ, KAD GALĖTUMĖTE VAŽINĖTI SKLANDŽIAI Jūs ką tik nusipirkote naują automobilį. Norint pasiekti maksimalų automobilio efektyvumą, jis turi būti trumpai įvažiuojamas. Automobilio degalų sąnaudos taps optimalios, kai rida pasieks 3000–5000 kilometrų.
Trumpai tariant, kruopščiai įvažiuokite savo automobilį, kad kiek galima padidėtų jo veiksmingumas ir sutaupytumėte pinigų.