Skip to content
Développement Durable

CITROËN TVARIOS VEIKLOS ĮSIPAREIGOJIMAI

Poveikis aplinkai vertinamas pradedant surinkimu ir baigiant perdirbimu

Citroën specialistai kiekviename žingsnyje siekia sumažinti automobilių pramonės poveikį aplinkai iki minimumo. Jie stebi bendras sąnaudas, fiksuoja CO₂ emisiją ir kitą taršą, sumaniai pasitelkia iš atsinaujinančių šaltinių gaunamą energiją, rūpinasi efektyvesniu perdirbimu ir taiko kitas priemones.

 

Citroën įsipareigoja:

  • Vertinti poveikį aplinkai pradedant nuo naujų gaminių ar paslaugų tobulinimo.
  • Taikyti žiedinės ekonomikos principus, įskaitant medžiagų perdirbimą ir pakartotinį naudojimą.

NAUJŲ GAMINIŲ TOBULINIMAS

Aplinkai palanki konstrukcija – tai papildomas žingsnis į priekį, kuriant tvarų transportą. Tam būtini sprendimai, kurių rezultatai gerokai viršytų automobilių pramonei šiuo metu keliamus aplinkosaugos reikalavimus. Citroën įmonėje to siekiama atliekant išsamius aplinkos neteršiančių technologijų tyrimus ir pristatant naujoviškas ekologiškas medžiagas.

GAMYBA

Citroën gamyboje naudoja pramoninius įrankius, kurie padeda nustatyti poveikį aplinkai. Tai leidžia veiksmingai reaguoti į pagrindinius aplinkosaugos iššūkius ir pasiekti nulinę anglies junginių taršą.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Citroën skatina atstovybes didesnį dėmesį skirti atliekų tvarkymui. Tam numatomos naujos apskaitos ir perdirbimo iniciatyvos. 

PERDIRBIMAS

Citroën visomis priemonėmis stengiasi padidinti perdirbimo našumą. Vienas iš būdų tai padaryti – projektuoti tvarius gaminius. Taip pat siekiama sumažinti atliekų, susidarančių gaminant, eksploatuojant ir utilizuojant automobilius, kiekį.