Skip to content

TEISINĖ INFORMACIJA

Interneto svetainė www.citroen.lt (toliau – svetainė) priklauso Automobiles Citroën (Stellantis Auto SAS) ir yra valdoma bendrovės „Auto-Bon Baltic OÜ“ (toliau – „Citroën“, mes, mūsų arba mus), registruotos Estijoje kodu 11515090, įkurtos adresu

Jälgimäe tee 1, Tänassilma

76406 Harjumaa

Estija

 

Kaip mūsų svetainės naudotojas (toliau – jūs arba jūsų), suprantate, kad naudojimuisi svetaine bus taikomos toliau numatytos sąlygos.

 

Perskaitykite toliau numatytas sąlygas, prieš naudodamiesi svetaine. Naudodamiesi svetaine, sutinkate laikytis šių sąlygų. Jeigu su jomis nesutinkate, svetaine nesinaudokite.

Įsipareigojate naudotis svetaine atsakingai ir tik teisėtais tikslais. Draudžiama naudotis šia svetaine pažeidžiant vietos, šalies ar tarptautinius įstatymus arba teisės aktus, taip pat neteisėtai, apgaulingai arba siekiant neteisėtų ar apgaulingų tikslų ar padarinių. Visa jūsų pateikta informacija ir duomenys turi būti tikslūs ir atitikti visus įstatymus, galiojančius Jungtinėje Karalystėje ir šalyje, iš kurios jie siunčiami.

 

Intelektinė nuosavybė

Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su šioje svetainėje esančia informacija ir vaizdais, įskaitant atsisiųstus darbalaukio fonus, priklauso mums ir/arba įmonių grupei „Stellantis Auto SAS”. Visos teisės saugomos. Svetainės lankytojams leidžiama atsisiųsti bet kokią svetainėje esančią medžiagą tik asmeniniam naudojimui, nesiekiant prekiauti, jei išlaikomos ir nekeičiamos autoriaus teisės ar kiti pranešimai. Draudžiama atkurti, platinti, perduoti ar bet kaip kitaip viešai ar komerciniais tikslais naudoti svetainės turinį be išankstinio raštiško mūsų sutikimo.

 

Visi šioje svetainėje naudojami prekių ženklai, pavadinimai ir logotipai priklauso mums ir/arba įmonių grupei „Stellantis Auto SAS” (jei nenurodyta kitaip). Jūsų naudojimasis šia svetaine neleidžia pažeisti šių teisių arba kitų trečiųjų šalių teisių, kurios gali būti suteikiamos šioje svetainėje pateikiamoje medžiagoje. Naudojimasis svetaine nesuteikia jokių aiškiai numatytų ar numanomų licencijų.

 

Svetainę galima pasiekti bet kurioje pasaulio vietoje, bet ji skirta naudoti tik Lietuvoje. „Citroën“ negarantuoja, kad svetainės medžiaga tinka kitoms vietoms arba gali būti jose naudojama.

 

Norint sukurti hipersaitą į bet kurią svetainės dalį, būtinas mūsų išankstinis rašytinis leidimas.

 

Mes neprisiimame jokios atsakomybės už turinį arba produktus ar paslaugas, siūlomus svetainėse, su kuriomis šią svetainę sieja hipersaitas arba bet kokia kita nuoroda.

Prieinamumas ir naudojimas

Jūs esate atsakingi už savo informacinių technologijų, kompiuterių programų ir platformos konfigūravimą taip, kad būtų galima pasiekti svetainę. Naudokite savo antivirusinę programinę įrangą. Negarantuojame, kad ši svetainė bus saugi arba kad joje nebus klaidų ar virusų.

Draudžiama piktnaudžiauti šia svetaine sąmoningai įdiegiant į ją virusų, Trojos arklių, kirminų, loginių bombų ar kito kenkėjiško ar technologijas pažeidžiančio turinio. Draudžiama bandyti siekti neteisėtos prieigos prie svetainės, serverio, kuriame svetainė laikoma, arba bet kokio kito prie šios svetainės prijungto serverio, kompiuterio ar duomenų bazės. Draudžiama vykdyti išpuolius prieš svetainę (paskirstytojo) paslaugos trikdymo ataka. Pažeidę šią nuostatą, darytumėte nusikalstamą veiką pagal 1990 m. Piktnaudžiavimo kompiuteriais įstatymą. Apie tokius pažeidimus pranešime atitinkamoms teisėsaugos institucijoms ir joms padėsime, atskleisdami jūsų tapatybę. Tokio pažeidimo atveju jūsų teisė naudotis šia svetaine bus nedelsiant nutraukta.

Informacija apie modelius

Šioje svetainėje esantys modeliai pateikiami tik orientaciniais tikslais. Kai kurios funkcijos rodomos tik specialiuose modeliuose, kitos gali būti teikiamos pasirinktinai, už papildomą mokestį. Dėl išsamios informacijos apie visus „Citroën“ siūlomus automobilius, jų priedus, pardavus siūlomą techninę priežiūrą, kainas ir finansinius planus kreipkitės į įgaliotąjį „Citroën“ vietos atstovą.

Mūsų politika – nuolat tobulinti transporto priemones visais įmanomais būdais, taigi mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti transporto priemonių specifikacijas (įskaitant spalvą),  kainas, įrangą, priedus ir charakteristikas arba nutraukti bet kurio modelio tiekimą be įspėjimo.  Stengiamės užtikrinti, kad svetainėje pateikiama informacija, detalės ir aprašymai būtų teisingi. Vis dėlto negalime garantuoti, kad pastaruoju metu nebuvo atlikta „Citroën“ automobilių techninių specifikacijų (įskaitant spalvą), įrangos, priedų ir charakteristikų pakeitimų, todėl neturėtumėte pasikliauti šioje svetainėje teikiamo turinio tikslumu ar išsamumu. Svetainėje pateikiamoje medžiagoje taip pat gali būti techninių netikslumų, tipografinių klaidų arba medžiaga gali būti pasenusi. Nors stengiamasi palaikyti svetainės naujumą, tam, kad būtų išvengta nesusipratimų, rekomenduojame prieš teikiant užsakymą pasitikslinti su „Citroën“ platintoju dėl automobilio specifikacijų (įskaitant spalvą), įrangos ir priedų. Neteikiame jokių garantijų ar pareiškimų dėl šioje svetainėje pateikiamos medžiagos teisingumo, tikslumo, patikimumo ar kitų ypatybių.

 

Informacijos tikslumas

„Citroën“ stengiasi, kad patikrintų šioje svetainėje teikiamos informacijos tikslumą, bet neteikia jokių garantijų ar pareiškimų (aiškiai numatytų ar numanomų, numatytų įstatymo ar kt.) dėl šios svetainės turinio ar prieinamumo, dėl to, kad svetainė veiks laiku ir be klaidų, kad visos klaidos bus ištaisytos, kad svetainėje ar jos serveryje nebus virusų arba kad svetainė bus visiškai veikianti, tiksli ir patikima.

 

Atsakomybė

Už naudojimąsi šia svetaine atsakote tik jūs patys. Mes ir įmonių grupė „Stellantis Auto SAS” neatsako už jokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, pasekminę ar kitokią žalą, įskaitant bet kokius materialinius nuostolius, duomenų praradimą ar finansinius nuostolius, atsiradusius dėl naudojimosi šia svetaine arba su ja susijusiomis svetainėmis, jose pateikiama informacija ir (arba) veiksmais, kurių imtasi dėl šių svetainių.

Neatsakome už jokią šių svetainių naudotojui dėl naudojimosi svetainėmis ar jų turinio siuntimosi virusų ar kitų destruktyvių dalykų, galinčių užkrėsti kompiuterinę įrangą ar kitą turtą, padarytą žalą ar nuostolius.

Neatsisakome ir neribojame savo atsakomybės jums tais atvejais, kai tai neteisėta. Tai gali būti: (i) mūsų ar mūsų darbuotojų, agentų ar subrangovų aplaidumo sukelta mirtis ar sužalojimai, (ii) sukčiavimas arba klaidingos informacijos siekiant apgauti teikimas.

Skirtingų transporto priemonių tiekimas užtraukia skirtingus apribojimus ir atsakomybės netaikymo atvejus – tai numatyta mūsų ar mūsų platintojų tiekimo sąlygose.

 

Sustabdymas ir nutraukimas

Savo nuožiūra nustatome, ar naudodamiesi šia interneto svetaine pažeidėte šias sąlygas. Jei bus pažeistos šios sąlygos, galime imtis veiksmų savo nuožiūra.

Šių sąlygų nesilaikymas yra svarbiausias jūsų naudojimosi svetaine sąlygų pažeidimas. Tokiais atvejais galime imtis savo nuožiūra pagrįstų veiksmų. Neprisiimame atsakomybės už savo veiksmus, atliekamus reaguojant į sąlygų pažeidimą.

 

Įvairios nuostatos

Šioje svetainėje galime pateikti nuorodų į kitas svetaines, kurios jus gali dominti. Negalime būti atsakingi už svetainių, elektroniniu būdu susietų su šia svetaine, turinį.

Šios sąlygos gali būti bet kada keičiamos be išankstinio įspėjimo. Visi tokie pakeitimai privalomi visiems naudotojams ir lankytojams, ir šie turi peržiūrėti svetainėje galiojančias sąlygas.

 

Privatumo politika

Duomenų apsauga – jūsų asmens duomenys

 

Esame pasiryžę atsakingai tvarkyti jūsų asmens duomenis ir saugoti jūsų privatumą.

Pagal duomenų apsaugos įstatymą (su pakeitimais ar atnaujinimais) bet kokių mūsų svetainėje renkamų asmens duomenų valdytojas yra „Auto-Bon Baltic OÜ“.

Jūsų asmens duomenys bus naudojami taip, kaip numatyta šioje privatumo politikoje.

 

Kokius jūsų duomenis renkame?

Kad galėtumėte naudotis įvairiomis mūsų svetainės funkcijomis, gali prireikti pateikti tam tikrus asmens duomenis, pavyzdžiui, savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, automobilio registracijos numerį ir (arba) kitą kontaktinę informaciją.

Svetainėje užsisakius naują automobilį ir pateikus paraišką gauti finansavimą, jūsų bus paprašyta pateikti papildomų duomenų, pavyzdžiui, amžių, užimtumo statusą ir finansinę informaciją.

Taip pat prašysime pateikti duomenis, skirtus patvirtinti jūsų tapatybei. Jūsų gali būti paprašyta pateikti tapatybės dokumentus ir mes padarysime jų kopijas bei dalysimės jomis su trečiosiomis šalimis, sprendžiančiomis dėl jūsų finansavimo arba draudimo prašymo, tiekiančiomis jūsų naująją transporto priemonę ir, jei taikytina, keičiančiomis jūsų turimos transporto priemonės dalis.

Dalijimasis jūsų asmens duomenimis

Galime dalytis jūsų asmens duomenimis su kitais mūsų tarptautinės įmonių grupės „Stellantis Auto SAS“ subjektais (toliau – mūsų grupė). Taip pat galime dalytis jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, teikiančiomis paslaugas mums ar mūsų grupei.

Užsisakius automobilį mūsų svetainėje, galime dalytis jūsų duomenimis su mūsų grupės įmonėmis ir trečiosiomis šalimis, dalyvaujančiomis vykdant jūsų užsakymą bei jūsų finansų ir (arba) draudimo prašymą, tiekiant jūsų automobilį ir, jei taikytina, keičiant jūsų turimo automobilio dalis.

Išliekame atsakingi už tai, kaip mūsų grupės įmonės, agentai ir subrangovai naudoja jūsų asmens duomenis. Vis dėlto kai kurios trečiosios šalys, dalyvaujančios vykdant jūsų užsakymą internetu (įskaitant finansavimą, draudimą ar dalių keitimą), ir mūsų platintojai taip pat gali būti jūsų asmens duomenų valdytojai ir tvarkyti jūsų asmens duomenis pagal savo privatumo politiką. Rekomenduojame ją gauti ir peržiūrėti.

Jūsų asmens duomenimis taip pat galime dalytis su trečiosiomis šalimis, jei tai būtina teisiniais ar reguliavimo tikslais, tapatybės ar kredito patikrinimui, sukčiavimo prevencijai ar aptikimui.

Atkreipiame dėmesį, kad, išskyrus trečiąsias šalis, nurodytas šioje privatumo politikoje, neatskleisime ir neparduosime jūsų asmens duomenų jokiai kitai trečiajai šaliai rinkodaros tikslais.

 

Ką darome su jūsų asmens duomenimis?

We may use the personal information you provided for the use of which you have given consent for Bet kokius jūsų pateiktus asmens duomenis, susijusius su jūsų „Citroën“ paskyra, ir dėl kurių jūs davėte sutikimą, mes galime naudoti rinkodaros tyrimams (įskaitant dalyvavimą apklausose), produktų analizei ir plėtrai, pardavimo stebėjimui arba norėdami susisiekti su jumis rinkodaros ar reklamos tikslais. Mes arba mūsų įmonių grupė „Stellantis Auto SAS” gali susisiekti su jumis įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis, įskaitant telefonu arba paštu ir (jums sutikus) elektroniniu paštu, SMS ir (arba) MMS žinutėmis.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu toliau nurodytu el.p. adresu info@citroen.ee informuoti mus apie tai, kad daugiau nepageidaujate, jog būtų naudojami jūsų asmeniai duomenys.

Galite bet kuriuo metu pateikti prašymą, kad mes arba mūsų grupės įmonės daugiau nebesiųstume jums pranešimų rinkodaros tikslais, pakeisdami savo nuostatas „Citroën“ paskyros skiltyje „Mano duomenys“ arba paspausdami nuorodą „Atsisakyti prenumeratos“ mūsų svetainėje ar jums siunčiamuose pranešimuose.

Užsisakius naują automobilį mūsų svetainėje, taip pat rinksime ir įvairiais tikslais naudosime jūsų asmens duomenis, susijusius su užsakymu, įskaitant: naujojo automobilio konfigūraciją, rezervaciją ir užsakymą, jūsų prašymą gauti finansavimą ir (jei taikoma) draudimą, atsiėmimo arba pristatymo į namus organizavimą ir (jei taikoma) turimo automobilio dalių keitimą.

 

Kur saugosime jūsų asmens duomenis?

Atkreipkite dėmesį, kad informacijos siuntimas internetu nėra visiškai saugus. Nors labai stengiamės apsaugoti jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti į mūsų svetainę siunčiamų asmens duomenų saugumo, todėl už siunčiamus duomenis atsakote patys.

 

Slapukai

Slapukai – tai nedideli failai, siunčiami iš mūsų svetainės į jūsų kompiuterį arba mobilųjį telefoną ir skirti jūsų, kaip naudotojo, patirčiai gerinti. Jie įsimena jus ir jūsų asmenines nuostatas, pavyzdžiui, buvimo vietą. Galime perskaityti mūsų svetainės teikiamus slapukus, bet jokiu būdu nesidalysime šia informacija su trečiosiomis šalimis.

Leidžiant jūsų naršyklės nuostatoms, daugelis svetainių siunčia slapukus į jūsų kompiuterį arba mobilųjį telefoną. Tačiau galite tai pakeisti. Kaip tai padaryti, priklauso nuo naršyklės, nors dažniausiai nuostatas rasite parinkčių arba nuostatų skirtukuose.

Optimaliam „Citroën“ svetainės veikimui primygtinai rekomenduojame palikti slapukus įjungtus. Daugiau informacijos apie slapukus ir jų naudojimą mūsų svetainėje rasite mūsų Slapukų politikos puslapyje.